Galerie obnovy betléma

...zde dokumentujeme obnovu, která by se bez Vás nepodařila

This text is in Czech language, only 

Historická fotografie / Historical photo / Historische Foto

Níže Vám představujeme jediný dochovaný historický obrázek, podle kterého postupujeme při obnově. Jiný zdroj neexistuje a toto je náš cíl! O to více si ceníme každého úspěchu, ke kterému můžete přispět i Vy. Betlém je 3.6m široký, 0.8m vysoký a 0.5m hluboký. Obsahuje více jak 50 figur papírových-plošných, a více jak 20 figur trojrozměrných. Mnoho z figur je pohyblivých. V levé části krajina s větrným mlýnem a částí městských hradeb. V pravé části kulisy města, městské hradby, jesličky, kovárna a strážní věž. Betlém je osazen hudebním mechanismem kombinujícím píšťaly, xylofon a ozvučný válec. Detailní popis konstrukce naleznete ZDE. Fotografii doplnujeme pohledem do Expozice.

Nález trosek betléma / Discovery of the Native Scene ruins / Entdeckung der Reste von Weihnachtskrippe

Betlém byl vyzvednut v troskách v roce 1998. Tím započalo naše úsilí a období mnoha dobrovolného času věnovaného na základní roztřídění papírových částí a figur, zjištění co je nenávratně zničeno, shánění informací k opravě, odstranění vrstev zašlého prachu a špíny a na záchranu konstrukce. Děkujeme tímto Kláře Řezáčové a Vojtěchu Jonášovi!

Záchrana dřevěné konstrukce / Wooden construction rescue / Rettung der Holzkonstruktion 

Dosavadní oprava konstrukce představovala v prvé řadě neúprosný boj s červotočem a usilovné skládání 3D puzzle se "zavřenýma očima". Sestavený základ z dochovaných částí je však na světě a po více jak 50ti letech byl zkušebně rozpohybován (dole video z roku 2015). Výroba chybějících či zničených částí konstrukce, oprava pohyblivého mechanismu a jeho napojení na figury a zejména rekonstrukce hrací skříně je před námi. Děkujeme tímto Vojtěchu Jonášovi za pokračující spolupráci! Obnova konstrukce dokončena v červnu 2018. 

Zkouška konstrukce v pohybu / Construction movement test / Test der Konstruktion

Zde můžete vidět jedinečný videozáznam ze zkoušky torza konstrukce při prvním zkompletování. Některá soukolí musí být nově nahrazena a táhla k figurám vymyšlena. Hrací mechanismus musí být zcela rozebrán a vyladěn a například měchy k mini-varhanům nově vyrobeny.

Restaurování papírových částí / Restoration of paper profiles / Restaurierung der Papierteile

Možnost spolupráce s fakultou restaurování Univerzity Pardubice sídlící v Litomyšli se stala mezníkem v obnově betléma. Pod odborným dozorem opět vstávají z ruin hradby i obrysy města, zarostlé stráně a skály, strážní věž, kovárna i samotná chýše s jesličkami. To vše oživené dějem opravených figur. Zde však všechny zainteresované čeká ještě dlouhá práce. Děkujeme vedení Ateliéru, pedagogům i studentům a studentkám za pokračující spolupráci! Obnova papírových součástí betléma i figur dokončena v červenci 2018.


TIMELINE - Celkové pohledy / Full-size views / Panorama

Zde můžete na celkových pohledech sledovat postup prací a osazování konstrukce zrestaurovanými částmi. První fotografie představuje historickou podobu, dále konstrukci po očištění, avšak dosud neúplnou a neopravenou nebo s prvními instalacemi na zkoušku. Následují fotografie při instalaci prvků kulis či prvních figur a konečně celkové foto z Expozice. 

Obnova Čeňkova hrobu a záchrana sochy NADĚJE

Součástí "vnější expozice" je hrob Vincence Novotného na místním hřbitově v Osenicích, který se nachází hned naproti Expozice. V roce 2020 hrob prošel nejen odbornou opravou vzhledem k poruše statiky náhrobku a nevhodných materiálů, ale zejména byla ve spolupráci s restaurátorkou zachráněna erozí velmi poškozená socha Naděje. Děkujeme Emě Kamas a Tomáši Kučerovi.

Vincenc Novotný - perokresby chalup v Dětenicích

Představujeme perokresby chalup v Dětenicích vytvořené čeňkem v letech 1900-1912. Perokresby jsou součástí deníku, ve kterém je zaznamenáno mnohé ze života rodiny i života v obci samotné.

Dětenický Betlém, z.s. IČ 055 79 007 , Dětenice 24, 507 24 Dětenice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!