Podpořte nás

...jsme rádi, že sdílíte stejné hodnoty a vážíme si každé i drobné podpory

POMOZTE nám v DOKONČENÍ ZÁCHRANY. Z celkových potřebných 475 tis.Kč jsme doposud získali 420 tis.Kč.

HELP us with the Rescue work. Out of total 475 kCZK budgeted we have collected 420 kCZK so far. 

Rozpočet - Budget - naleznete ZDE.

Pátrejte po rodinných kořenech, obnovte vyhynulé tradice, buďte hrdí na rukodělnou práci!

  1. Podpořte nás - vážíme si každého i drobného příspěvku
  2. Sledujte úsilí prostřednictvím FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Informujte dále své okolí - rodinu, přátele i kolegy

Majitel účtu: Dětenický Betlém, z.s., IČ 055 79 007

Sbírkový účet spolku 3011196962 / 2010 Fio Banka

Search for your own family roots, restore extinct traditions, be proud of handicraft results!

  1. Support us - we appreciate every contribution irrespective of its volume
  2. Follow us FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Inform about us further - family, friend and colleagues  

Account owner: Dětenický Betlém, non-profit association

Bank account IBAN: CZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Suchen Sie Ihre eigenen Familienwurzeln, erneuern Sie verschwundene Traditionen, seien Sie stolz auf die Ergebnisse handwerklichen Fleisses !

  1. Unterstützen Sie uns - wir sind dankbar für jeden auch ganz kleinen Beitrag
  2. Folgen Sie uns auf FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/ 
  3. Empfehlen Sie uns weiter - Familie, Freunde und Kollegen

Empfänger: Dětenický Betlém, Non-Profit-Verein

Bankkonto IBANCZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX