Podpořte nás
...jsme rádi, že sdílíte stejné hodnoty a vážíme si každé i drobné podpory

POMOZTE nám v DOKONČENÍ ZÁCHRANY. Z celkových potřebných 475 tis.Kč jsme ke konci března získali 360 tis.Kč.

HELP us with the Rescue work. Out of total 475 kCZK budgeted we have collected 360 kCZK as at March-end. 

Rozpočet - Budget - naleznete ZDE.

Pátrejte po rodinných kořenech, obnovte vyhynulé tradice, buďte hrdí na rukodělnou práci!

  1. Podpořte nás - vážíme si každého i drobného příspěvku
  2. Sledujte úsilí prostřednictvím FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Informujte dále své okolí - rodinu, přátele i kolegy

Majitel účtu: Dětenický Betlém, z.s., IČ 055 79 007

Sbírkový účet spolku 3011196962 / 2010 Fio Banka

Search for your own family roots, restore extinct traditions, be proud of handicraft results!

  1. Support us - we appreciate every contribution irrespective of its volume
  2. Follow us FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Inform about us further - family, friend and colleagues  

Account owner: Detenicky Betlem, non-profit association

Bank account IBAN: CZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Suchen Sie Ihre eigenen Familienwurzeln, erneuern Sie verschwundene Traditionen, seien Sie stolz auf die Ergebnisse handwerklichen Fleisses !

  1. Unterstützen Sie uns - wir sind dankbar für jeden auch ganz kleinen Beitrag
  2. Folgen Sie uns auf FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/ 
  3. Empfehlen Sie uns weiter - Familie, Freunde und Kollegen

Empfänger: Detenicky Betlem, Non-Profit-Verein

Bankkonto IBANCZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX