Podpořte nás
...jsme rádi, že sdílíte stejné hodnoty a vážíme si každé i drobné podpory

Blížíme se k cíli, proto si velmi vážíme každé i drobné podpory. POMOZTE protnout pomyslnou cílovou pásku. K červenci 2018 jsme získali 312 tis.Kč z celkových potřebných 475 tis.Kč.  

Sbírkový účet spolku 3011196962 / 2010 Fio Banka

Rozpočet naleznete ZDE. 

Search for your own family roots, restore extinct traditions, be proud of handicraft results!

  1. Support us - we appreciate every contribution irrespective of its volume
  2. Follow us FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Inform about us further - family, friend and colleagues  

Account owner: Detenicky Betlem, non-profit association

Bank account IBAN: CZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Suchen Sie Ihre eigenen Familienwurzeln, erneuern Sie verschwundene Traditionen, seien Sie stolz auf die Ergebnisse handwerklichen Fleisses !

  1. Unterstützen Sie uns - wir sind dankbar für jeden auch ganz kleinen Beitrag
  2. Folgen Sie uns auf FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/ 
  3. Empfehlen Sie uns weiter - Familie, Freunde und Kollegen

Empfänger: Detenicky Betlem, Non-Profit-Verein

Bankkonto IBANCZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX