Podpořte nás

...jsme rádi, že sdílíte stejné hodnoty a vážíme si každé i drobné podpory

POMOZTE nám v ZÁCHRANĚ a vybudování EXPOZICE naplněním rozpočtu 475 tis.Kč! 

HELP us with the RESCUE WORK and EXPOSITION preparation for total budget of 475 kCZK.

Rozpočet - Budget - naleznete ZDE.

Pátrejte po rodinných kořenech, obnovte vyhynulé tradice, buďte hrdí na rukodělnou práci!

  1. Podpořte nás - vážíme si každého i drobného příspěvku
  2. Sledujte úsilí prostřednictvím FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Informujte dále své okolí - rodinu, přátele i kolegy

Majitel účtu: Dětenický Betlém, z.s., IČ 055 79 007

Sbírkový účet spolku 3011196962 / 2010 Fio Banka

Search for your own family roots, restore extinct traditions, be proud of handicraft results!

  1. Support us - we appreciate every contribution irrespective of its volume
  2. Follow us FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Inform about us further - family, friend and colleagues  

Account owner: Dětenický Betlém, non-profit association

Bank account IBAN: CZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Suchen Sie Ihre eigenen Familienwurzeln, erneuern Sie verschwundene Traditionen, seien Sie stolz auf die Ergebnisse handwerklichen Fleisses !

  1. Unterstützen Sie uns - wir sind dankbar für jeden auch ganz kleinen Beitrag
  2. Folgen Sie uns auf FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/ 
  3. Empfehlen Sie uns weiter - Familie, Freunde und Kollegen

Empfänger: Dětenický Betlém, Non-Profit-Verein

Bankkonto IBANCZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Dětenický Betlém, z.s. IČ 055 79 007 , Dětenice 24, 507 24 Dětenice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!