Podpořte nás
...jsme rádi, že sdílíte stejné hodnoty a vážíme si každé i drobné podpory

Celkový rozpočet obnovy: 320 000 Kč

Celkový rozpočet instalace v expozici: 50 000 Kč

HLEDÁME po celém světě: 800 dobrovolných příspěvků po 100Kč nebo 80 přispěvků po 1 000Kč nebo i jakýkoliv jiný menší či větší dar ! Děkujeme !

Sbírkový účet spolku Dětenický Betlém, z.s. 3011196962 / 2010 Fio Banka

Děkujeme za podporu: Jan Volák, předseda spolku

  1. Podpořte nás - vážíme si každého i drobného příspěvku
  2. Sledujte nás na FB https://www.facebook.com/detenickybetlem/  
  3. Řekněte o nás dál - rodině, přátelům i kolegům

V případě potřeby vystavení potvrzení o poskytnutém daru spolku nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu.

Kontaktujte nás:

Search for your own family roots, restore extinct traditions, be proud of handicraft results!

  1. Support us - we appreciate every contribution irrespective of its volume
  2. Follow us FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/
  3. Inform about us further - family, friend and colleagues  

Account owner: Detenicky Betlem, non-profit association

Bank account IBAN: CZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

In case you need a confirmation of donation receipt by our association please contact us via e-mail detenickybetlem@gmail.com. 

Suchen Sie Ihre eigenen Familienwurzeln, erneuern Sie verschwundene Traditionen, seien Sie stolz auf die Ergebnisse handwerklichen Fleisses !

  1. Unterstützen Sie uns - wir sind dankbar für jeden auch ganz kleinen Beitrag
  2. Folgen Sie uns auf FB - https://www.facebook.com/detenickybetlem/ 
  3. Empfehlen Sie uns weiter - Familie, Freunde und Kollegen

Empfänger: Detenicky Betlem, Non-Profit-Verein

Bankkonto IBANCZ2320100000003011196962

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen detenickybetlem@gmail.com.