Rozpočet-Budget-Haushalt

...poctivá práce musí být po zásluze odměněna


Rozpočet pro obnovu a vybudování expozice celkem 475 000 Kč

1) Zrestaurování dochovaných papírových částí kulis a figur (Ateliér v Litomyšli)

2) Oprava trojrozměrných pohyblivých figur (Ateliér v Litomyšli)

3) Rekonstrukce kulis města vytvořením kopie dle fragmentů (Ateliér v Litomyšli)

celkem 238 000 Kč

4) Oprava pohybového mechanismu a nová výroba trvale poškozených dílů dřevěného soukolí (V.Jonáš)

5) Transport zrestaurovaného betléma do místa expozice (V.Jonáš)

6) Seřízení a obnova hudebního stroje (V.Jonáš)

celkem 66 000 Kč

7) Ztvárnění prostoru expozice a výroba tiskovin (D.Bouma)

8) filmový dokument (J.Kundera)

9) Vitríny do expozice (J.Abrahám)

celkem 65 000 Kč

10) Obnova hrobu, statika náhrobku a restaurování sochy "Naděje" (E.Kamas, T.Kučera)

celkem 84 000 Kč

11) Administrace veřejné sbírky (spolek)

celkem 22 000 Kč

Ve výše uvedeném rozpočtu není zahrnuta investice ani příspěvek obce Dětenice do stavební úpravy objektu Památníku, poskytující tak vhodné a trvalé místo pro Expozici betléma. 


Dětenický Betlém, z.s. IČ 055 79 007 , Dětenice 24, 507 24 Dětenice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!