Rozpočet-Budget-Haushalt
...poctivá práce musí být po zásluze odměněna


Odhad rozpočtu pro obnovu a vybudování expozice je 475 000 Kč

1) Zrestaurování dochovaných papírových částí kulis a figur (Ateliér v Litomyšli) 

2) Oprava trojrozměrných pohyblivých figur (Ateliér v Litomyšli) 

3) Rekonstrukce kulis města vytvořením kopie dle fragmentů (Ateliér v Litomyšli) 

4) Oprava pohybového mechanismu a nová výroba trvale poškozených dílů dřevěného soukolí (V.Jonáš) 

5) Obnova hudební jednotky (V.Jonáš) 

6) Transport zrestaurovaného betléma do místa expozice (V.Jonáš) 

7) Ztvárnění prostoru expozice a výroba, filmový dokument (D.Bouma, J.Kundera)

8) Instalace betléma, výroba doplňků a úprava hudebního stroje (V.Jonáš)

9) Obnova náhrobku a sochy "Naděje" na hrobě V.Novotného (E.Kamas)

10) Administrace veřejné sbírky (spolek) 

Body 1)-6) celkem 292 000 Kč

Body 7)-10) celkem 183 000 Kč