Popis betléma

...zpracovaný podle historické fotografie, poznání a popisu z r. 1941

KONSTRUKCE

Dětěnický betlém je 3,6 m dlouhý, 0,76 m vysoký a 0,5m široký. Je tvořen dvěma hlavními částmi, levé a pravé. Části jsou k sobě připojeny pod tupým úhlem asi 270°. Každá část má nejširší základní desku a na sobě nesou kaskádovitě další dvě desky, které jsou také spojeny. Celá konstrukce tak tvoří stupňovitou třípatrovou kaskádu. Tato konstruční část je dřevěná, spojená pomocí šroubů.

Celý betlém je mechanický s několika pohyblivými částmi poháněnými z jednoho el. zdroje (dříve manuální pohon), který je zároveň zdrojem pro pohyb hracího mechanismu, který tvoří hrací jednotka kombinující píšťaly, xylofon a ozvučný válec.

KULISY a FIGURY

Betlém tvoří papírové kulisy krajiny, papírové kulisy města a trojrozměrné části z papírové lepenky. Figury jsou dřevěné a papírové.

Jesličky jako dominantní prvek se nacházejí v dolní části betlému. Ostatní prvky a stavby dávají důraz na některá řemesla, která jsou spojena se zpracováním dřeva a kovů. Zpracování dřeva zde mají zástupci postav dřevorubců a sekerníků, zpracování kovu kováři. Také jsou zde ostatní postavy, které jsou typické pro venkovské prostředí, například pasačka ovcí, hlásný ve věži, pasáček ovcí nebo například kluci, kteří si hrají. Všechny mají dodat betlému dojem českého venkovského prostředí.

Architektonické prvky s výraznými prvky hradeb, palem a věží mají simulovat betlémskou krajinu. Od obranné věže, která se nachází v jedné třetině levé dolní části, se táhne zeď k jesličkám, za nimi k dalším hradbám s věží a modrou kupolí. Zde hradby končí a navazuje na ně venkovská krajina s pasačkou koz a ovcí a se studnou. V pravé horní části jsou další dvě hradby, které představují podobu dvou městských bran a městské zdi. Za tímto vstupem otočných figurek bylo město, tyto části se z velké míry nedochovaly. Architektura města se nachází především v pravé části. Horní a dolní části města spojují kulisy se stromy a také figurkami. Tato část je podle tvůrce nazvaná Skála a táhne se od věže hlásného šikmo dolů. Zde je také zasazena kovárna (ve středním pásmu). Skála končí před dolními hradbami u věže s modrou kupolí.

Krajina tvoří výraznou část betlému a nachází se v jeho levé části. Zde je výrazná dominanta větrného mlýnu s pasáčkem ovcí, která kompozičně vyvažuje věž hlásného na pravé straně. Tento mlýn není rozměrově moc velký, ale je posazen na vyvýšené místo papírové kulisy kopce. Kopec je mírně zformován do trojrozměrné podoby. V pozadí levé části, její horní desky, je postaveno a přichyceno několik plošných kulis kopcovitého terénu. Ve střední části krajiny, její střední desky, můžeme vidět několik zvlněných kulis lesoparku se stromy a ovcemi. Papírové figury jsou přichyceny pomocí dřívek a vyvrtaných dřevěných špalíčků. Jsou tam stromy jehličnaté, listnaté a palmy, mezi kterými jsou umístěny pasoucí se stáda ovcí.

Pohyblivé části levé poloviny betlému tvoří dva kluci na houpačce, postava sekerníka, dva dřevorubci a dvě papírové kozy, které se trkají. Dalšími figurami v pravé části jsou kováři, kominík vylézající z komína, hlásný v otočné věži a pasačka koz a ovcí nabírající vodu ze studny, včetně trubače u jesliček. Jesličky jsou tvořeny statickými postavami. Všechny dřevěné postavy mají výšku asi 17 cm.

Zástupy papírových plošných figur jsou vidět na třech místech. Jsou umístěny tak, aby se otáčely v horních a dolních hradbách a ze skály sestupují dolů směrem k jesličkám.

Za horní částí města a kulisami kopců je pozadí. Pozadí tvoří dvě podélné kulisy z papíru obdélníkového tvaru s palmami a menšími stromy.

Dětenický Betlém, z.s. IČ 055 79 007 , Dětenice 24, 507 24 Dětenice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!