Obnovujeme  betlém z 19.století
...oceňuji dílo a píli předků a nezapomínám, že jsem zde díky nim

Zachraňujeme dílo předků nalezené v troskách! 

Vážení spoluobčané, ve skromné atmosféře, avšak ve slavnostním duchu otevíráme expozici obnoveného betléma a završíme tak dvacetileté úsilí o jeho záchranu. Všem, kteří se na tomto zázraku podíleli děkujeme! 

Slavnostní akt proběhne v sobotu 1. prosince 2018 v 15hod. Navštivte nás v památníku Foerstrova rodu na adrese Osenice, č.p. 27 (mapa zde) 

Následující dny bude expozice otevřena v termínech: neděle 2.12. a dále vždy v sobotu 8.12., 15.12., 22.12., 29.12., 5.1., a to pouze v čase od 14:00h do 18:00h

Sledujte náš projekt na facebooku a řekněte o nás členům rodiny, přátelům i kolegům. Od roku 2018 jsme členy Českého sdružení přátel betlémů.


Příběh betléma - The story

... Přenesme se do poloviny 19. století, do dřevěné chalupy v obci Dětenice, kde se právě narodil kluk později zvaný "Čeněk" a kam rovněž přibyl malý papírový betlém. Jako dítě jej pak pomáhá o každých Vánocích sestavit a je zas a zase okouzlen doposud neviděnými budovami, cizokrajnými stromy a postavami v netradičním oblečení. ...

Do poloviny 19. století je alespoň přibližně datována nejstarší část betléma, který nyní pomalu vstává z trosek. Betlém, který malého "Čeňka" (Vincenc Novotný 1845-1928) uchvátil natolik, že jej v dospělosti nejen rozšířil, ale také rozpohyboval a vytvořil tak dílo zasluhující si pozornost. Betlém, vytvořený umem a pílí, uchráněný v době obou světových válek, avšak ztracený na dlouhou dobu z očí rodiny. 

Nález jeho trosek tak říkajíc v poslední chvíli a vztah k řemeslu a dílu předků odstartovaly jeho záchranu. Svým rozsahem a stupněm poškození nebylo jiné cesty než vyhledat odbornou pomoc. Vojtěch Jonáš, Klára Řezáčová a nyní rovněž odborná péče Ateliéru restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli pod vedením akademického malíře Josefa Čobana dávají nám všem naději na jeho úplnou obnovu. Obnovu, na které se svým darem a spolu s námi Čeňkovými přímými potomky, můžete podílet.

Betlém po dokončení restaurování hodláme zpřístupnit veřejnosti ve spolupráci s obcí Dětenice.

Děkujeme!

Jan Volák - prapravnuk Vincence, Dětenice č.p. 24, předseda spolku Dětenický Betlém, z.s.

Our intention is to restore the historical Nativity scene - the work of ancestors found in ruins! 

... Let's imagine being in the middle of 19th century, in a wooden house in the village of Dětenice, where a boy later called "Čeněk" was just born and a small paper Nativity scene has been just brought in. As a small boy he used to help to assemble it during the run up to Christmas, and was fascinated again and again by the buildings, the exotic trees he'd never seen before and the people in unconventional clothes....

The oldest part of the Nativity scene, now slowly rising from the ruins, dates back to the middle of the 19th century. The Nativity scene fascinated the small boy "Čeněk" (Vincenc Novotný 1845-1928) so much that when he grew older he extended it and animated it thus creating a piece of great craftsmanship deserving much appreciation. The Nativity scene was created with skill and diligence, protected during both World Wars, but lost for long period from family eyes. 

Discovery of ruins at the last moment and our revisiting and exercising the skills and work of our ancestors have started its rescue. However, due to its size and level of damage we had to search for professional assistance. With the help of Vojtěch Jonáš, Klára Řezáčová and currently professionals from the paper restoration atelier of the University Pardubice in Litomyšl headed by academic painter Josef Čoban, there is hope for its full restoration to all of us. You can participate in the restoration project together with us, direct descendants of Čeněk, by way of a charitable contribution.

The aim is to present The Nativity scene to the public after its complete restoration in cooperation with Dětenice village.

Thank you all!

Jan Volák - Great grandson of Vincenc, Dětenice No.24, Dětenický Betlem association statutory representative

Wir wollen die historische Weihnachtskrippe wieder herzustellen - Ein Werk unserer Vorfahren, das wir in Trümmern gefunden haben!

... Stellen wir uns vor, wir befinden uns in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Haus im Dětenice, wo gerade ein Junge das Licht der Welt erblickt. Später wird er "Čeněk" genannt. In diesem Elternhaus gibt es zu jener Zeit auch eine kleine Weihnachtskrippe aus Papier. Der kleine Junge hilft jede Weihnachten die Krippe zusammenzustellen und ist jedes Mal von den fremden Gebäuden, exotischen Bäumen und von den Personen in fremden Gewänden aufs Neue begeistert. .... 

In der erste Halfte des 19. Jahrhunderts ist der älteste Teil der Weihnachtskrippe zu datieren, die jetzt versucht, langsam aus ihren Trümmern zu erstehen, eine Weihnachtskrippe, die den kleinen Buben "Čeněk" ( Vincenc Novotný 1845-1928 ) so sehr begeistert, dass er sie als Erwachsener nicht nur erweitert, sondern auch in Bewegung setzt. Damit hat er ein Werk geschaffen, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Er hat mit Können und Fleiss eine Weihnachtskrippe erstellt, die während der zwei Weltkriege erhalten blieb, aber für die Augen der Familie verloren ging. 

Der Fund der Bruchstücke dieser Krippe, im letzten Moment sozusagen, und unser Verhältnis zu Handwerk und Können unserer Vorfahren liessen uns dann den Versuch unternehmen, sie zu retten. Aufgrund der starken Beschädigungen wurde es notwendig, Spezialisten zu Hilfe zu rufen. Herr Vojtěch Jonáš, Frau Klára Řezáčová und die sachkundige Behandlung durch das Atelier für Restaurierung in der Stadt Litomyšl lassen uns alle auf eine Wiederherstellung der Weihnachtskrippe hoffen. Eine Wiederherstellung, an der Sie durch Ihre Unterstützung Anteil nehmen könnten. 

Die Weihnachtskrippe wird der Öffentlichkeit nach dem Abschluss der Restaurierung in der Gemeinde Dětenice zugänglich gemacht. 

Vielen Dank im Voraus!

Jan Volák - Ururenkel des Vincenc, Dětenice 24, Vorsitzender des Verein Dětenický Betlém

... věřte nevěřte, ale opravit betlém je jako zdolat nejvyšší horu - bez podpory a spolupráce zcela nemožné!!

... believe it or not, but to restore bethlehem is like to climb the highest mountain - without a support and cooperation absolutely impossible!!

.... Glauben Sie oder nicht, aber eine Weihnachtskrippe zu erneuern ist wie den höchsten Berg zu erklimmen - ohne Unterstützung und Zusammenarbeit völlig unmöglich!!