Obnovili jsme betlém z 19.století

...oceňuji dílo a píli předků a nezapomínám, že jsem zde díky nim

Vážení spoluobčané,

děkujeme všem, kteří jste k nám v době uplynulého Adventu zavítali i Vám, kteří jste si na nás  jen vzpomněli. V pořadí již šestá sezóna je ukončena. 

Naše doporučení je: nezoufejte a již plánujte návštěvu na Advent 2024/2025 !

Opět se budeme snažit, abychom Vás potěšili ladným pohybem, skvělým zvukem a doplňující tématickou výstavou. Naposledy jsme vystavovali nejstarší fotografie obce Dětenice tzn. období cca 1900 až 1935 tak, jak je zachytili Čeněk, František i Josef Novotnovi, majitelé Foto-Ateliéru Novotný v Dětenicích a Libáni.   

Uvidíme, jaký "náhodný výběr fotografií" vztahujících se k místní historii i společenskému dění připravíme do příště. Chcete-li k výstavě přispět některou jedinečnou fotografií ze svého albumu či krabice, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím FB

Děkujeme

Jan Volák

Adresa Expozice: Osenice, č.p. 27 (GPS 50.3708611N, 15.1591636E).

prapravnuk Vincence Novotného, předseda spolku Dětenický Betlém, z.s. Příběh betléma - The story

... Přenesme se do poloviny 19. století, do dřevěné chalupy v obci Dětenice, kde se právě narodil kluk později zvaný "Čeněk" a kam rovněž přibyl malý papírový betlém. Jako dítě jej pak pomáhá o každých Vánocích sestavit a je zas a zase okouzlen doposud neviděnými budovami, cizokrajnými stromy a postavami v netradičním oblečení. ...

Do poloviny 19. století je alespoň přibližně datována nejstarší část betléma, který nyní pomalu vstává z trosek. Betlém, který malého "Čeňka" (Vincenc Novotný 1845-1928) uchvátil natolik, že jej v dospělosti nejen rozšířil, ale také rozpohyboval a vytvořil tak dílo zasluhující si pozornost. Betlém, vytvořený umem a pílí, uchráněný v době obou světových válek, avšak ztracený na dlouhou dobu z očí rodiny. 

Nález jeho trosek tak říkajíc v poslední chvíli a vztah k řemeslu a dílu předků odstartovaly jeho záchranu. Svým rozsahem a stupněm poškození nebylo jiné cesty než vyhledat odbornou pomoc. Vojtěch Jonáš, Klára Řezáčová a pak odborná péče studentů a pedagogů Ateliéru restaurování papíru v Litomyšli (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice) pod vedením akademického malíře Josefa Čobana dopomohly k jeho úplné obnově. Obnova je hrazena z prostředků veřejné sbírky a můžete se na ni svým darem spolu s námi, Čeňkovými přímými potomky, podílet i vy.

Betlém má své zázemí v Památníku Foersterova rodu a bylo vybudováno ve spolupráci s obcí Dětenice.

Děkujeme!

Jan Volák - prapravnuk Vincence, Dětenice č.p. 24, předseda spolku Dětenický Betlém, z.s.

Our intention is to restore the historical Nativity scene - the work of ancestors found in ruins! 

... Let's imagine being in the middle of 19th century, in a wooden house in the village of Dětenice, where a boy later called "Čeněk" was just born and a small paper Nativity scene has been just brought in. As a small boy he used to help to assemble it during the run up to Christmas, and was fascinated again and again by the buildings, the exotic trees he'd never seen before and the people in unconventional clothes....

The oldest part of the Nativity scene, now slowly rising from the ruins, dates back to the middle of the 19th century. The Nativity scene fascinated the small boy "Čeněk" (Vincenc Novotný 1845-1928) so much that when he grew older he extended it and animated it thus creating a piece of great craftsmanship deserving much appreciation. The Nativity scene was created with skill and diligence, protected during both World Wars, but lost for long period from family eyes. 

Discovery of ruins at the last moment and our revisiting and exercising the skills and work of our ancestors have started its rescue. However, due to its size and level of damage we had to search for professional assistance. With the help of Vojtěch Jonáš, Klára Řezáčová and professionals from the paper restoration atelier of the University Pardubice in Litomyšl headed by academic painter Josef Čoban its full restoration has been completed. You can still participate together with us, direct descendants of Čeněk, by way of a charitable contribution.

The Nativity scene is available to the public in its exposition built in cooperation with Dětenice village.

Thank you all!

Jan Volák - Great grandson of Vincenc, Dětenice No.24, Dětenický Betlém association statutory representative

Wir wollen die historische Weihnachtskrippe wieder herzustellen - Ein Werk unserer Vorfahren, das wir in Trümmern gefunden haben!

... Stellen wir uns vor, wir befinden uns in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Haus im Dětenice, wo gerade ein Junge das Licht der Welt erblickt. Später wird er "Čeněk" genannt. In diesem Elternhaus gibt es zu jener Zeit auch eine kleine Weihnachtskrippe aus Papier. Der kleine Junge hilft jede Weihnachten die Krippe zusammenzustellen und ist jedes Mal von den fremden Gebäuden, exotischen Bäumen und von den Personen in fremden Gewänden aufs Neue begeistert. .... 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der älteste Teil der Weihnachtskrippe zu datieren, die jetzt versucht, langsam aus ihren Trümmern zu erstehen, eine Weihnachtskrippe, die den kleinen Buben "Čeněk" ( Vincenc Novotný 1845-1928 ) so sehr begeistert, dass er sie als Erwachsener nicht nur erweitert, sondern auch in Bewegung setzt. Damit hat er ein Werk geschaffen, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Er hat mit Können und Fleiss eine Weihnachtskrippe erstellt, die während der zwei Weltkriege erhalten blieb, aber für die Augen der Familie verloren ging. 

Der Fund der Bruchstücke dieser Weihnachtskrippe, sozusagen im letzten Moment, und unsere Wertschätzung des Handwerks unserer Vorfahren, haben die Rettung gestartet. Aufgrund der starken Beschädigung war es notwendig richtige Spezialisten auf dem Gebiet zur Hilfe zu rufen. Herr Vojtěch Jonáš, Frau Klára Řezáčová und die sachkundige Behandlung im Atelier für Papierrestaurierung in Litomyšl ( bei der Fakultät für Restaurierung Universität Pardubice ) unter der Leitung des akademischen Malers Josef Čoban haben die vollständige Restaurierung letztendlich vollendet. Die Wiederherstellung der Weihnachtskrippe wird durch öffentliche Mittel finanziert. Auch Sie können sich aktiv an der nächsten Zukunft der Weihnachtskrippe von unserem Čeněk Novotný beteiligen, mit kleinem oder grösseren finanziellen Betrag.

Die Weihnachtskrippe hat ihren ehemaligen Heimatsstandort wieder gefunden! Sie ist in einem kleinem Museum der Foersterfamilie installiert. Dies konnte nur dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dětenice geschehen.

Vielen Dank.

Jan Volák - Ururenkel des Vincenc, Dětenice 24, Vorsitzender des Vereins Dětenický Betlém

... věřte nevěřte, ale opravit betlém je jako zdolat nejvyšší horu - bez podpory a spolupráce zcela nemožné!!

... believe it or not, but to restore bethlehem is like to climb the highest mountain - without a support and cooperation absolutely impossible!!

.... Glauben Sie oder nicht, aber eine Weihnachtskrippe zu erneuern ist wie den höchsten Berg zu erklimmen - ohne Unterstützung und Zusammenarbeit völlig unmöglich!!

Dětenický Betlém, z.s. IČ 055 79 007 , Dětenice 24, 507 24 Dětenice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!